Δευτέρα, 18 Δεκ 2017
Διαφήμιση
ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την admin   
 
 final logo m copy
orama1
 
 

 

Η Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) Βυτίνας είναι μια κοινότητα μικρών αλλά συνδεδεμένων χωριών μέσα στο δήμο Γορτυνίας, στους πρόποδες του θεαματικού Μαίναλου. Κατά τα τελευταία χρόνια, η περιοχή έχει αλλάξει σημαντικά. Δεν είναι μόνο μια ελκυστική τουριστική περιοχή για τους κατοίκους της Αρκαδίας, αλλά και για τους επισκέπτες από πολλά μέρη της Πελλοπονήσου, της Αθήνας και ακόμη βορειότερα. Το κλίμα της παραγωγής ενέργειας παγκοσμίως, όπως και στην Ελλάδα, αλλάζει και η ΔΕ Βυτίνας πρέπει ναπροβλέψει για αυτό το νέο και “πράσινο” ενεργειακό μέλλον. Ο Δήμος σίγουρα θα πρέπει να αντιμετωπίζει τηνπρόκληση και να ενεργήσει τοπικά λόγω της εν εξελίξει κλιματικής αλλαγής και να αξιολογήσει το πώς θα προσαρμοστεί στιςτοπικές επιπτώσεις απο αυτή.

  

Ο Σύνδεσμος Βιώσιμης Ανάπτυξης, τα μέλη του οποίου είναι προβληματιζόμενοι δημότες της ΔΕ Βυτίνας ως προς τη μελλοντική βιωσιμότητα της τοπικής τους κοινωνίας, δρομολογεί μια διαδικασία για το βιώσιμο σχεδιασμό της περιοχής. Με το σχεδιασμό αυτό, θα υιοθετήσουν ένα μελλοντικό όραμα, θα αξιολογήσουν τις τρέχουσες περιβαλλοντικές, οικονομικές, και τοπικές συνθήκες, και θα εντοπίσουν στρατηγικές για την επίτευξη του οράματος το οποίο και θα καθορίζει τι σημαίνει βιωσιμότητα για αυτό το μοναδικό μέρος της Ελλάδας. Και όλα αυτά, με τη βοήθεια και συμμετοχή των δημοτών. Η κατανόηση του τι σημαίνει βιωσιμότητα στη ΔΕ Βυτίνας, θα επιτρέψει τις στρατηγικές και τις δράσεις που θα δημιουργηθούν και καταγραφούν, να οδηγήσουν σε βιώσιμη και διαχειριζόμενη ανάπτυξη. Συγχρόνως όμως , εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των οικολογικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν αξία για την κοινότητα.

Σε μεγαλύτερη κλίμακα, οι παγκόσμιες απειλές που σχεδόν αναπόφευκτα (μεγάλη πιθανότητα) θα επηρεάσουν τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της ΔΕ Βυτίνας και απαιτούν στρατηγικό σχεδιασμό και καινοτόμες λύσεις, είναι:· Κλιματικές αλλαγές και σοβαρά καιρικά φαινόμενα.· Μέγιστη πετρελαϊκής κρίση και άνοδος των τιμών των καυσίμων· Έλειψη τροφίμων και νερού·Απώλεια της βιοποικιλότητας·Πολιτική αστάθεια·Γήρανση του πληθυσμού·Συρρίκνωση των κοινωνικών δικτύων·Καθαρός αέραςΈνα σχέδιο βιωσιμότητας προσφέρει, εκτός των άλλων, στρατηγικές και προτείνει δράσεις σε τοπικό επίπεδο, για να μετριάσει αυτές τις παγκόσμιες απειλές και να προσαρμοσθεί σε αυτές.


Επίσης, ένα σχέδιο βιωσιμότητας, αναπτύσει και υλοποιεί τις αντιδράσεις στα εμπόδια/ απειλές (ιδιαιταιρότητες) για βιώσιμη ανάπτυξη μιας τοπικής κοινωνίας.


Τα εμπόδια/απειλές για την ΔΕ Βυτίνας, καθώς και οι αντιδράσεις των πολιτών της σε αυτά, έχουν αναπτυχθει επαρκώς στο Β – 2040 και στην ομιλία του Τ.Κ. της 11ηςΑυγούστου 2012.
Το σχέδιο είναι επίσης σημαντικό, διότι θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση της κοινότητας προς τη βιωσιμότητα και θα ενθαρρύνει την υιοθέτηση πιο βιώσιμων επιλογών από τις οργανώσεις, τα θεσμικά μας όργανα, τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τους επισκέπτες.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) θα παρέχει πλαίσιο ευθυγράμμισης με τις δημοτικές και κοινοτικές δράσεις (σχέδια, πολιτικές, προγράμματα, διαδικασίες και πρωτοβουλίες) που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται, κτίζοντας επάνω τους και λαμβάνοντας υπ’όψη τις αλληλοεπιδράσεις τους.


Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με τον απότερο στόχο της βιωσιμότητας της κοινότητας στο μυαλό, το ΣΒΑ της ΔΕ Βυτίνας έχει, κατ’αρχάς, τους ακόλουθους γενικούς στόχους (Για να έχουμε όλοι κοινό σημείο εκκίνησης). Οι στόχοι αυτοί αφ’ενός μεν βασίζονται στις απόψεις αυτών που απαντήσανε το σχετικό ερωτηματολόγιο για το τι κάνει μια κοινότητα βιώσιμη, αφ’ετέρου δε θα ευθυγραμιστουν, οριστικοποιηθούν και εξειδικευτούν όταν έχουμε το όραμα και στόχους απο τους πολίτες):


1. Προώθηση της οικονομικής διαφοροποίησης και ισορροπίας: υποστήριξη της ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων, τη διατήρηση των υπαρχουσών επιχειρήσεων και τη παροχή εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης( Ο τουρισμός π.χ. ανήκει στον οικονομικό τομέα)


2. Εξασφάλιση ανοικτής επικοινωνίας και ενίσχυση συντονισμού σε όλη την Κοινότητα


3. Παροχή αξίας και υποστήριξης στις οργανώσεις της Κοινότητας


4. Παροχή προσιτής στέγης


5. Ενθαρρύνση και υποστήριξη ενός πολυμορφικού πληθυσμού: νέους, ηλικιωμένους, οικογένειες


6. Προώθηση υγιών και ανθεκτικών οικοσυστημάτων: πάρκα, φυσικών χώρων πρασίνου, καθαρό νερό, Δημοτική υποδομή


7. Έναρξη νέων προγραμμάτων και δράσεων υποστήριξης των ανανεώσιμων / εναλλακτικών πηγών ενέργειας και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Πρακτική Μείωσης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικά Υπεύθυνες Συμπεριφορές


8. Ενσωμάτωση Νέων Προγραμμάτων στις κοινοτικές δράσεις και βελτίωση της διακυβέρνησης και λειτουργικών πρακτικών


9. Διατήρηση Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

10. Βελτίωση Μεταφορών: περπάτημα, ποδήλατο, δρόμοι

11. Εξασφάλιση μιας προσπελάσιμης κοινότητας για όλους τους πολίτες και επισκέπτες

Διαδικασία Σχεδιασμού του ΣΒΑ

Η ανάπτυξη του ΣΒΑ θα είναι μία οργανική και τοπικά καθοδηγούμενη διαδικασία. Υπάρχουν τέσσερες κύριες φάσεις του έργου, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Κάθε φάση θα απαιτεί στοιχεία από τον Δήμο, Σύνδεσμο και το ευρύτερο κοινό.

intro(*) Εναλλακτικά μπορούμε να «σπουδάσουμε» και καταννοήσουμε το σύστημα ΔΕ Βυτίνα με όρους SYSTEMS DYNAMICS, όπως περιγράφεται στο (Β – 2040)
 
Κάθε φάση βασίζεται στην προηγούμενη φάση, που οδηγεί προς ένα τελικό σχέδιο. Η υλοποίηση του σχεδίου και η παρακολούθηση θα είναι συνεχής και για πολλά χρόνια. Η εμπλοκή της κοινότητας και η εκπαίδευση σε σχέση με τη βιωσιμότητα θα είναι συνεχής.